Hop til indhold

Elcykel besparelse og miljø

Hvis du transporterer dig selv på elcykel frem for i bil er der mange penge at spare til stor gavn for miljøet. Da elcyklen forbruger langt mindre energi end en bil, og energien i øvrigt udnyttes bedre, vil omkostningen til drift af elcyklen heraf blive langt mindre.

Miljømæssigt er der også megen sund fornuft i at cykle frem for at tage bilen. Hver dansker udsender CO2 svarende til ca. 12 tons CO2/år, men dette udslip kan minimeres væsentligt hvis kørslen i bil kan minimeres.

Regn selv ud hvor mange penge du kan spare og hvor meget du kan reducere dit personlige CO2-udslip hvis du tager elcyklen frem for bilen på arbejde. Beregningen forudsætter ikke at bilen sælges, men blot bliver stående derhjemme i garagen eller hvor du har den parkeret.


Besparelse er udregnet på baggrund af en række forudsætninger, der kan læses særskilt. Blandt andet er besparelsen udregnet på baggrund af en brændstofpris på 10 kr/l. Såfremt brændstofprisen er en anden, kan du selv udregne besparelsen. For hver krone prisen overstiger 10 kr/l ganges besparelsen med en faktor 1,06. For hver krone prisen understiger 10 kr/l ganges besparelsen med en faktor 0,94. Køres der f.eks. 60 km pr. dag (30 km til arbejde) 200 dage om året vil nettobesparelsen være 13.726 kr/år ved en benzinpris på 10 kr/l mens besparelsen vil være 14.583 kr/år henholdsvis 12.868 kr/år ved en brændstofpris på henholdsvis 11 kr/l og 9 kr/l.