Hop til indhold

Ebike Close-up

Gode råd

En elcykel er et relativt nyt produkt på det danske marked, og kun få langtidserfaringer i brugen og vedligeholdelsen af en elcykel haves i cykelbranchen. Ebike ApS. har dog efter to års drift allerede gjort sig mange erfaringer, som vi vil videregive til kunderne.

Husk - altid strøm på batteri

Sørg for altid at have strøm på batteriet. Hvis batteriet aflades helt (når man kører tør for strøm) skal batteriet straks lades op. Henstil aldrig batteriet med meget lidt eller helt uden strøm da det kan selvaflade og det risikeres at det beskadiges permanent.

Elcykler og regnvejr/fugt

En elcykel kan godt tåle regnvejr i ny og næ, men udsættes elcyklen og elektronikken på denne for vedvarende hård regn og fugt igennem længere tid vil det uvægerligt påvirke elektronikken – ligesom for biler. Ebike ApS. sørger for ekstra god kontaktbeskyttelse med de bedste virkemidler imod korrosion, rust og dårlige forbindelser, og ved hver serviceeftersyn gennemgås og behandles stik, batteri poler mv. så udfald af elektronikken så vidt muligt kan undgås. Sørg imidlertid for, at din elcykel kan stå indendørs eller i det mindste under halvtag for at sikre en så lang en levetid som muligt. Skulle elcyklens elektronik med tiden blive ustabil kan alle komponenter udskiftes til fornuftige priser, så elcyklen bliver som ny igen! 

Hvordan vaskes en elcykel?

Inden vask af elcyklen afmonteres batteriet altid. Vask elcyklen med en 10 l vandkande med spreder (gerne opsamlet regnvand for undgåelse af kalkaflejringer) – dermed spares mest vand. Først skylles elcyklen med 10 l vand og dernæst vaskes den med bil shampoo. Slutteligt skylles sæben af med 10 l vand. Undgå at pøse for megen vand omkring kontroller boksen. Tør derefter elcyklen af med en klud. Såfremt kæden er vasket smøres denne med lidt kædeolie.

Sådan holder dit Litium ion batteri længst

Et litium ion batteri holder typisk 4-5 år hvorefter dets kapacitet bliver så lav, at det bør udskiftes. Levetiden afhænger imidlertid af, hvordan batteriet er blevet holdt, så her er et par gode råd der kan forlænge levetiden yderligere.

 • Undgå for det første at udsætte batteriet for hårde stød ved af- og påmonteringen.
 • Kør så vidt muligt på asfalteret vej, og undgå så vidt muligt huller og ujævnheder i vejen, der kan give batteriet mange små stød og vibrationer.
 • Batteriet er stænktæt. Udsæt derfor ikke batteriet for voldsom regn.
 • Opbevar altid batteriet så køligt som muligt – også om sommeren. Varme er et Litium ion batteris værste fjende!
 • Ved længere tids opbevaring oplad batteriet halvt, og stil det derefter køligt. Giv hver 2. måned batteriet en 1-times opladning.

Hvilket terræn?

Kør kun på asfalteret vej og undgå de værste ujævnheder i vejen. Vedvarende kørsel på grusvej el. lign. Kan påvirke elektronikken på cyklen.

Investér i en cykelcomputer!

En cykelcomputer er af flere grunde en rigtig god idé til en elcykel. For det første bliver det lige pludselig interessant at se hvor stærkt man kører, hvor langt man kører, og hvilken gennemsnitshastighed man kan opretholde. Derudover kan en cykelcomputer bruges som ”tankmåler” som nulstilles hver gang du har ladet batteriet helt op. Batteriindikatorer til elcykler er nemlig ikke særlig præcise, og da hver person har sin egen køremåde, som dermed også afspejler sig i den afstand man kan køre sin elcykel inden batteriet er tomt, så kan man bedre holde øje med, hvor langt man egentligt har kørt på en batteriopladning hvis der er monteret en cykelcomputer. Du kan få monteret kvalitets cykelcomputere (CatEye) på din elcykel fra 398 DKK hos Ebike ApS.

Serviceeftersyn er vigtigt!

En cykel skal serviceres, dvs. smøres, justeres og efterspændes. Det samme skal en elcykel, men da der grundet de elektriske komponenter stilles højere grad til disse eftersyn på en elcykel, så er det vigtigt at service eftersynene bliver overholdt. En almindelig cykelhandler bør kunne foretage disse eftersyn, men det er vigtigt at cykelhandleren er opmærksom på, hvordan de elektriske komponenter skal gennemgås og smøres. Disse service eftersyn kan naturligvis også foretages på Ebike´s eget værksted i Ølstykke.

Ved punktering (baghjulstrukket elcykel)

Hvis du punkterer på forhjulet kan forhjulet uden problemer tages af og lappes ligesom på en almindelig cykel.

Hvis du punkterer på baghjulet skal hele baghjulet inkl. motor og kabler der er forbundet i kontrolbokes under batteriet afmonteres. Denne operation kan være svær for uøvede, hvorfor vi anbefaler, at du får lappet dit bagdæk hos en cykelhandler eller på Ebikes værksted.

Fremgangsmåden ved afmontering af baghjulet er følgende:

 1. Hæng cyklen op på kroge i en fornuftig arbejdshøjde
 2. Afmonter strømforbindelsen til baghjulet i kontrolboksen
 3. Træk kablet FORSIGTIGT tilbage så det er fri af stellet. Vær forsigt fordi nogle af ledningerne er meget tynde og kan blive beskadiget
 4. Løsn højre hjulmøtrik og træk gummihætte, møtrik og låseskive helt fri fra akslen
 5. Løsn venstre hjulmøtrik. Hold samtidig fast i baghjulet, da det pludselig kan falde ned (det vejer 7 kg inkl. motor!)
 6. Træk forsigtigt hjulet fri fra gear og kæde. Pas også her på ledningerne.

Påmontering af baghjul:

 1. Afmonter bageste bremsekaliber - det lætter påmonteringen gevaldigt
 2. Vær sikker på at de to tynde skiver på hver side sidder helt inde på akslen
 3. Positioner akslen så den kan glide ind i stellet. Ledningsudgangen skal pege nedad
 4. Før forsigtigt hjulet på plads. Pas på ledningerne
 5. Spænd hjulmøtrikkerne (ikke alt for stramt)
 6. Tag cyklen ned og løsn møtrikkerne. Hvis ikke hjulet sad helt på plads vil det nu sætte sig på plads hvor det skal
 7. Spænd hjulmøtrikkerne fast og monter gummihætterne.
 8. Hæng cyklen op igen og træk motorkablet forsigtigt på plads.
 9. Monter motorkablet igen og sæt kontrol box dækslet på igen.