Hop til indhold

Reklamation

Reklamation, generelt
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Ebike ApS. skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Ebike ApS. eller forhandleren hvorfra købet er foretaget.

Du har ifølge købeloven 2 års reklamationsret. Det betyder, at hvis varen går i stykker inden for to år efter købet, så kan du klage til Ebike ApS. Købeloven anfører, at man inden for de første 6 måneder af den 2-årige reklamationsfrist opererer med en formodningsregel, der betyder, at hvis varen går i stykker inden for de første 6 måneder efter købet, er der en formodning for, at varen var defekt fra start af.

Såfremt der ikke foretages efterspænding på elcyklen senest 3 måneder efter udlevering vil fejl og svigt på elcyklen som følge af manglende efterspænding blive afvist. Der er således din pligt at sørge for, at elcyklen indleveres rettidigt til efterspænding med mindre andet skriftligt aftales.

Reklamation, sliddele
Sliddele (kæder, dæk, bremseklodser mv.) er ifølge Forbrugerstyrelsen også omfattet af den 2-årige reklamationsret. Du kan derfor indenfor 6 måneder frit få erstattet eventuelle sliddele som måtte have fejlet. Efter 6 måneders perioden er det dig der skal bevise at varen var defekt ved udleveringstidspunktet.

Reklamation, batterier
Batterier betragtes som en sliddel, hvis levetid afhænger af måden hvorpå batteriet bruges og opbevares (se iøvrigt http://www.ebikeshop.dk/teknik/batterier.html). Såfremt du har en formodning om, at batteriet har lidt et væsentligt kapacitetstab skal du indenfor reklamationsperiodens udløb rette henvendelse til Ebike ApS., som så har mulighed for at udmåle batteriets kapacitet. Husk at batterier om vinteren har forbigående væsentligt lavere kapacitet end om sommeren (helt op til 20-30% afhængigt af temperaturen udendørs). Fejler batteriet fuldstændigt eller mister det en væsentligt del af sin kapacitet (mere end 40%) indenfor 6-måneders perioden efter købet af elcyklen/batteriet vil batteriet blive repareret eller erstattet til et nyt.

Ebike ApS. batterigaranti:

  • 15 måneders fuld batterigaranti
  • Ved fejl efter 16-24 måneder gives der en kulance på 50-10%